Strujni transformatori 12-38kV

Ovi transformatori se upotrebljavaju za odvajanje mernih i zaštitnih uređaja od visokog napona i za transformaciju mernih struja na iznos prilagođen mernim i zaštitnim uređajima.

Predviđeni su za ugradnju u razvodna postrojenja napona do 36 kV. Preko njih se vrši napajanje ampermetara, napajanje strujnih krugova brojila zaštitnih i drugih uređaja.

Katalog