Energetski i mrežni transformatori

Suvi energetski transformatori sa namotajima zalivenim epoksidnom smolom, za nazivne napone 6kV, 10kV i 20kV za snage do 2000kVA, koriste se na mestima gde je zahtevana otpornost na zapaljivost, vlagu, hemijske uticaje i kratke spojeve (rudnici, železare, elektrane, bolnice, bioskopi, aerodromi, i drugi stambeni i poslovni objekti).

Katalog