Otpornici za uzemljenje neutralne tačke

Proizvodnja raznih tipova vazdušnih kao i prigušnica sa železnim jezgrom za spoljnu i unutrašnju montažu. Koriste se za ograničavanje uklopne struje na dozvoljenu vrednost, u delovima postrojenja gde je potrebno smanjiti struju uključenja i struju kratkog spoja, smanjivanje valovitosti i harmonika, za kompenzaciju kapacitativne struje, ograničavanje struje u slučaju kvara u mreži…

Otpornici su namenjeni za uzemljenje zvezdišta u mrežama srednjeg napona.

Katalog