Sklopovi za obračunsko merenje na stubnim trafostanicama

Sklop za dvosistemsko i trosistemsko obračunsko merenje na stubnim trafostanicama, koristi se za obračunsko merenje na višim naponskim nivoima koje na duži rok odgovara kako potrošaču tako i isporučiocu električne energije.

Može da se postavi na stubnu trafostanicu, ali i na mestima odvajanja od nadzemnog voda 10kV i 20kV za potrebe napajanja potrošača na tim nivoima.

Katalog