Mali i specijalni transformatori

Transformatori malih snaga koriste se za transformaciju napona na željeni nivo ili samo za galvansko odvajanje primarne i sekundarne strane. Ove vrsta transformatora izrađujemo kao monofazne jedinice niskog napona sa primarnim i sekundarnim naponom do 1000V.

Katalog