Senzori – nekonvencionalni strujni i naponski transformatori

Elektronski instrumentalni transformatori (senzori) nude alternativni način merenja napona i struje u srednjenaponskim mrežama. Senzori predstavljaju naslednike konvencionlnih mernih transformatora sa značajno smanjenim gubitcima, povećane sigurnosti, vece standardizacije i šireg opsega funkcionalnosti.

Katalog