Sistem kvaliteta 2018-05-04T15:56:28+00:00

SISTEM KVALITETA

Integrisani sistem upravljanja

Fabrika mernih transformatora Zaječar d.o.o obavlja veliki broj složenih poslova za čije je dobijanje potrebno suočiti se sa oštrom konkurencijom, kratkim rokovima i principima tržišne ekonomije.

Implementacija sistema upravljanja kvalitetom, 2000. godine, prema modelu SRPS ISO/IEC 9001 dovela je do povećanja efikasnosti i profita, uz istovremeno povećanje zadovoljenja korisnika i zaposlenih. Godine 2013. Fabrika mernih transformatora Zaječar d.o.o je izvršila inplementaciju još dva standarda ISO 14001,  i OHSAS 18001 kao i sertifikacija kontrolnog tela FMT-kontrola prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17020

Politika Fabrike mernih transformatora Zajecar d.o.o  u oblasti upravljanja kvalitetom je:

 • Od svog osnivanja 1969. godine, Fabrika mernih transformatora Zaječar d.o.o u dosadašnjem radu konstantno poboljšava kvalitet i proširuje asortiman svojih proizvoda u oblasti energetike cime smo postigli da naši proizvodi postanu prepoznatljivi na domaćem I svetskom tržištu. Najviše rukovodstvo je opredeljeno za stalno unapredenje: sistema menadžmenta kvalitetom, sistema zaštite životne sredine i sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošcu na radu u skladu sa zahtevima standarda: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007.

To cemo ostvariti:

 • Konkurentnim proizvodima na tržištu na kojima smo sproveli mere za bezbedan i zdrav rad i zadovoljili ekološke zahteve. -Zadovoljnim kupcima

 • Efikasnom pripremom proizvodnje i proizvodnjom

 • Primenom novih tehnologija i znanja u izradi proizvoda

 • Efikasnom nabavkom

 • Stalnim rastom profita

 • Povecanjem izvoza

 • Smanjenjem potrošnje prirodnih resursa i prevencijom zagadivanja životne sredine

 • Identifikacijom svih aspekata životne sredine svojih aktivnosti i proizvoda i izradom i primenom programa zaštite životne sredine za znacajne aspekte

 • Stvaranjem okruženja u kom se rizici u pogledu zaštite zdravlja i bezbednosti na radu kontrolišu u cilju sprecavanja povreda i bolesti.

 • Izradom i primenom programa zaštite zdravlja i bezbednosti na radu

Procesi poslovanja su usaglašeni sa odgovarajucim zakonskim i drugim propisima koji se odnose na proizvode, zaštitu životne sredine i zaštitu zdravlja i bezbednošcu na radu. Od zaposlenih se zahteva da se pridržavaju propisanih postupaka rada i svojim predlozima doprinesu poboljšanju efikasnosti i bezbednosti rada procesa u kome ucestvuju.

Od rukovodioca se očekuje da obezbede sve neophodne resurse za ostvarenje navedenog cilja.

Fabrika mernih transformatora Zaječar d.o.o politiku kvaliteta shvata kao dinamički proces, koji samo kroz stalna preispitivanja i poboljšanja može ostvariti svoju funkciju.

preloader