Reference FMT Zaječar d.o.o 2018-05-04T15:38:02+00:00

NAŠE REFERENCE

Naši proizvodi se mogu naći od vrelih država Afrike do hladnih predela Kanade.  Uz pomoć naših poslovnih partnera i kupaca, krajni korisnici naših proizvoda su elektrodistribucije i elektroprivrede mnogih zemalja širom sveta.  Pored elektrodistribucija i elektroprivreda, naši proizvodi se koriste i na železničkim mrežama kao i u morskim lukama.  

Sa ponosom možemo danas da kažemo da se naši proizvodi danas iz malog grada u istočnoj Srbiji, izvoze na 5 kontinenata i više od 40 zemalja i država.   

Sa tendencijom da proširimo naše poslovanje još više, sigurni smo da će se naša lista referenci još više proširiti u godinama koje dolaze. 

Naši kupci – naš svet

EVROPA

EVROPA

Naši proizvodi se mogu naći u 22 evropske zemlje (EU i ne EU). 

AZIJA

AZIJA

Uspeli smo da se probijemo i u 7 zemalja Azije. 

AFRIKA

AFRIKA

Izvozimo u 10 država afričkog kontinenta.  

SEVERNA AMERIKA

SEVERNA AMERIKA

Naši proizvodi se mogu naći i u nekim državama Severne Amerike.  

JUŽNA AMERIKA

JUŽNA AMERIKA

Naš glavni kupac u Južnoj Americi se nalazi u Čileu.

SERBIA

MONTENEGRO
MACEDONIA
CROATIA
SLOVENIA
BOSNIA AND HERZEGOVINA
ROMANIA
BULGARIA
GRECEE
GRECEE
ALBANIA
ALBANIA 
ESTONIA
ESTONIA
LITHUANIA
GERMANY
MOLDOVA
LATVIA
SCOTLAND
SWEDEN
NORWAY
DENMARK 
CZECH REP.
SWITZERLAND
SOUTH AFRICA
NIGERIA 
NIGERIA
LYBIA
CONGO
EGYPAT
INDIA
UAE
IRAN
JORDAN
THAILAND 
EGYPAT
preloader