Lična karta 2018-05-04T13:40:17+00:00

LIČNA KARTA FMT ZAJEČARA

Poverenje i poštovanje

Skoro 5 decenija, Fabrika mernih transformatora Zaječar izradjuje svoju poslovnu i korporativnu kulturu na međusobnom poverenju i poštovanju koji čine stubove uspešnog poslovanja.
Konstantno težimo da postignemo i zadržimo međusobno poštovanje i poverenje sa našim poslovnim partnerima i krajni koristicima naših proizvoda i usloga.
Da bi ispunili određene poslovne rezultate, kontinuitet rasta i razvoja, u Fabrici mernih transformatora Zaječar.
konstantno težimo ka vrednostima koje obezbeđuje uzorno ponašanje svakog zaposlenog, a to su lični i korporativni integritet i status pouzdanog poslovnog partnera na duže staze.
Nešto na čemu smo jako ponosni, a što je i prirodna posledica gore navedenog je činjenica da su naši poslovni partneri kao i krajni korisnici naših proizvoda i suluga prepoznali ove vrednosti kao konkurentsku prednost Fabrike mernih transformatora Zaječar.

Poslovni partneri i krajni korisnici

Usmerenost prema poslovnim partnerima i krajnim korisnicima naših proizvoda i usluga postižemo proaktivnim pristupom radu, uključujući i predviđanje njihovih potreba, kao i informacije koje im pružamo pre nego što ih i zatraže od nas. Na taj način  razvijamo saradnju i njihovo poverenje u Fabriku mernih transformatora Zaječar.  Da bi to postigli, konstantno  pratimo poslednje trendove današnjeg sve zahtevnijeg tržišta, pa u skladu sa potrebama kao i promenama tržišta pristupamo našim klijentima, težeći ka tome da Fabrika mernih transformatora Zaječar bude njihov prvi izbor.

Odgovornost i otvoreno ponašanje

Poslovanje zasnivamo na otvorenoj komunikaciji. Sva data obećanja, kako prema poslovnim partnerima, tako i prema krajnim korisnicima naših porizvoda i usluga, završavamo do kraja u dogovorenom roku.

Naši stručnjaci

Iskustvo i tradicija koji se vezuju za Fabriku mernih transformatora Zaječar su od neprocenljive vrednosti. Više od 200 ljudi, vrhunskih stručnjaka iz oblasti svoje profesije, bira da radi za FMT Zaječar. Zajedno sa njima i FMT Zaječar raste poslednjih 45 godina i posluje u skladu sa pravilima poslovnih procedura i etničkih ponašanja.  Svako od nas odgovoran je za sebe i svoj posao, ali i za uspeh i dobrobit cele firme.  Dajući svoj maksimalni doprinos u poslu, pronalazimo najbolja ostvariva rešenja na zadovoljstvo svih uključenih strana. Sa tendencijom rasta, više od 70000 jedinica, koji na godišnjem nivou izađu iz fabrike, rezultat  su timskog rada i profesionalizma.

Inovacije

Bez inovacije nema napretka. Mi verujemo u to da se napredak u bilo čemu može postići samo inovativnim razmišljanjima i težnji za boljim, efektivnijim i efikasnijim. Prateći poslednje trendove u oblasti našeg poslovanja, težimo ka pronalaženju novih, savremenijih i boljih načina da izađemo u susret našim kupcima i ispoštujemo svaku njihovu potrebu sa tehničkih aspekta, kao i svih drugih mogućih.

IDENTIFIKACIONI LIST

ŠIFRA DELATNOSTI

31100 – proizvodnja električnih motora, generatora i transformatora.

PIB

101 327 055

MATIČNI BROJ

071 47 368

REGISTARSKI BROJ

613 500 9 561

KONTAKT INFORMACIJE

Fabrika i glavna kancelarija

Adresa:

Stražilovska 57
19000 Zaječar
SRBIJA

Telefon: 

+381 (0) 19 3413 111
+381 (0) 19 3155 554
+381 (0) 19 3155 555
+381 (0) 19 3155 556

 Fax: 

+381 (0) 19 3413 266

Predstavništvo u Beogradu

Adresa:

Timočka 18
Crveni Krst
11000 Beograd
SRBIJA

Telefon: 

+381 (0) 11 283 0000

 Fax: 

+381 (0) 11 283 0000 (124)

preloader