Kontakt 2017-11-30T14:51:23+00:00
[ninja_form id=3]
Centrala : +381 (0)1934 13 122 lok. 202
Fax : +381 (0)1934 13 266
Generalni direktor : +381 (0)1931 5555 1
Komercijalni direktor : +381 (0)19 31 5555 4
Sektor prodaje : +381 (0)19 31 5555 5
Sektor nabavke : +381 (0)19 31 5555 7
Sektor razvija : +381 (0)19 31 5555 3
Sektor finansija : +381 (0)19 31 5555 2
Kancelarija Beograd : +381 (0)11 283 0000
Komercijala : komercijala@fmt.rs
Office : office@fmt.rs