Društvo sa ograničenom odgovornošću
Fabrika mer
nih Transformatora Zaječar
Stražilovska 57, 19000 Zaječarprodaja:  +381 19 5555 4
              +381 19 5555 5
              +381 19 5555 6
e-mail:  komercijala@fmt.rs